Predajca

Názov:lapua, s.r.o.
IČO:48164704
DIČ:2120073120
IČ DPH:SK2120073120
Mesto:Svidník
PSČ:089 01
Adresa:Centrálna 632/7
Telefón:+421911504114
E-mail:obchod@libertech.sk
Kontakt:Ladislav MACKANIČ
Obchodný registrer Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 31514/P